Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>1342 Majapahit bhayankari
>>>dagger
Subjectbhayankari palace guard
Culture: Javanese
Setting: Majapahit empire, Indonesia 14-16thc
Objectkeris kris dagger

* Tropenmuseum > Zuidooste-Asië
"Kris van Knaud
Deze rituele kris, genoemd naar de Nederlander Charles Knaud, is de oudst bekende dateerbare kris ter wereld.  Aan beide zijden zijn in dun koperplaat taferelen uit het Ramayana gegraveerd.  Dit hindoeïstische epos verhaalt van de strijd van prins Rama om zijn ontvoerde bruid Sita te bevrijden uit handen van demonen.  Knaud zou volgens overlevering in de 19e eeuw de kris hebben gekregen van een Javaanse vorst, als dank voor de magische genezing van diens zoontje."

* Malay Art Gallery
​> event photos


* Deutsches Klingen Museum Solingen