Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>References in Print
>>>Polish N

Ą    ą

Ć    ć

Ę    ę

Ł     ł

Ń    ń

Ó    ó

Ś    ś

Ź    ź

Ż    żReferences in Print -- Polish N


Nadolski, Andrzej 1979. Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu. ISBN 830400108x