Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com


>Costume Studies
>>References in Print
>>>Polish NĄ    ą

Ć    ć
 
Ę    ę

Ł     ł

Ń    ń

Ó    ó

Ś    ś

Ź    ź

Ż    żReferences in Print -- Polish NNadolski, Andrzej 1979.  Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu.  ISBN 830400108x