Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>References in Print
>>>Polish K

Ą    ą

Ć    ć

Ę    ę

Ł     ł

Ń    ń

Ó    ó

Ś    ś

Ź    ź

Ż    żReferences in Print -- Polish K


Klein, Andrzej; Sekunda, Nicholas; & Konrad A. Czernielewski 2000.  Banderia apud Grunwald I: Choragwie Polskie pod Grunwaldem.  ISBN 8391233405
Kwaśniewicz, Włodzimierz 1993.  Pięć wieków szabli polskiej.  ISBN 8311079854